#uekdlaukrainy

Staże dla studentów – UEK dla Ukrainy

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów z Ukrainy wspólnie z firmami podjęliśmy decyzję o promocji ogólnodostępnych płatnych programów stażowych. Zachęcamy do aplikowania o wskazane poniżej miejsca stażowe. Koordynatorem poszczególnych procesów rekrutacyjnych i przebiegu programów stażowych są bezpośrednio organizujący je pracodawcy.

Cel działania

Możliwość odbycia stażu w wiodących międzynarodowych firmach to unikalna szansa na zdobycie wyjątkowych kompetencji i doświadczeń oraz nawiązanie wartościowych relacji zawodowych niezwykle istotnych dla budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Realizacja staży może się także wiązać z możliwością podjęcia studiów na jednej z kilkunastu uczelni krakowskich należących do najlepszych w Polsce. Dodatkową korzyścią wynikającą z odbywania płatnego stażu jest uzyskanie wynagrodzenia.

Cel działania

Oferowanie płatnych staży studentom z Ukrainy to wyraz naszej solidarności i zrozumienia dla dramatycznych wydarzeń, których oni doświadczyli. Dzięki tym stażom studenci nabędą nowych umiejętności i kompetencji zawodowych służących budowaniu ich pozycji na rynku pracy. Będzie to także korzystne dla firm, które w konsekwencji realizacji tych staży będą mogły pozyskać wartościowych pracowników.